EC2 Linux Instance SSH Bağlantısı

EC2 Linux instance SSH bağlantıları, standart kurulum sonrasında kurulum işlemi sırasında oluşturulan ( ya da varolanın seçildiği ) .pem dosyaları ile gerçekleştiriliyor.

Oluşturma işlemi sırasında “Create a new key pair” seçildiğinde, “.pem” dosyası oluşturularak bilgisayarınıza otomatik olarak indirilecektir. Oluşturduğunuz ve indirdiğiniz keyleri kaybetmemeniz gerekiyor. Aksi durumda bağlantı sağlayabilmeniz için uygulamanız gereken bir dizi işlem bulunuyor, bu konuya daha sonra değineceğiz.

Bir diğer seçenek, instance’ın key pair ile ilişkilendirilmeden launch edilmesi. Keza buda farklı bir konu olduğu için konumuza dönüyorum.

Evet, bir .pem dosyamız var ve bağlantıya hazırız. Burada dağıtıma göre dikkat etmemiz konu, kullanıcı adları.

Amazon Linux : ec2-user
CentOS : centos
Debian : admin ya da root
RHEL : ec2-user
SUSE : ec2-user ya da root
Ubuntu : ubuntu ya da root

.pem Dosyamı indirdiğim yerden kullanıyorum.

/Users/msbayir/Downloads

Sertacs-MacBook-Air:Downloads msbayir$ ls -la *.pem
-r——–@ 1 msbayir staff 1692 Mar 14 07:47 sertac.pem

Amazon’un önerdiği şekilde devam ediyorum ; ( AWS konsolda Instance üzerine tıklayarak, yukarıda ki Connect butonuna basarsanız, sizi aşağıda ki ekran karşılayacaktır. )

Sertacs-MacBook-Air:Downloads msbayir$ chmod 400 sertac.pem
Sertacs-MacBook-Air:Downloads msbayir$ ssh -i “sertac.pem” ec2-user@ec2-52-23-254-41.compute-1.amazonaws.com

ve Welcome ;

Last login: Wed Mar 14 05:00:01 2018 from x.x.x.x
[ec2-user@ip-172-31-88-50 ~]$

Kaynaklar
Connect To Your Linux Instance using SSH ( Amazon Elastic Compute Cloud )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir